Wat is een kind van God? – John Bunyan

Wat is een kind van God? – John Bunyan

In de eerste plaats is God met deze mens; God werkt en wandelt in hem. Hij is iemand wiens levensgang wordt geregeerd en bestuurd door de machtige hand van God en de krachtige werking van Zijn macht. In de tweede plaats is zo iemand op weg naar de berg Sion, het...