Keer nochtans weder – L.G.C. Ledeboer

Keer nochtans weder! Al ligt u verloren in zonden en schuld, Uw hart en uw zinnen met onrecht vervuld … Toch klinkt het u toe, zo nameloos teder: Keer nochtans weder …!   Al zijn ook uw zond’ als scharlaken zo rood; Uw zonden register oneindig en groot … Toch klinkt...