Overdenking Zacharia 13: 1

“Te dien dage zal er een fontein geopend zijn voor het huis Davids en voor de inwoners van Jeruzalem, tegen de zonde en tegen de onreinheid.” Zacharia 13: 1 Voor ons ligt een gedeelte uit de profetieën van Zacharia. De profeet Zacharia werd in het jaar 520 voor...

Overdenking Romeinen 8: 1

“Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.” Romeinen 8: 1 Verdoemenis… Een schrikwekkend woord geliefden. Een woord wat ons het kippenvel op de armen brengt. Een woord waarvan we...

Overdenking Mattheus 14: 22-27

“En terstond dwong Jezus Zijn discipelen in het schip te gaan en vóór Hem af te varen naar de andere zijde, terwijl Hij de scharen van Zich zou laten. En als Hij nu de scharen van Zich gelaten had, klom Hij op den berg alleen, om te bidden. En als het nu avond was...

Overdenking Hebreeën 11: 1

“Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet.” (Hebreeën 11: 1) “Εστιν δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων.“ Inleiding De apostel Paulus heeft in het voorafgaande tiende hoofdstuk...

Overdenking Romeinen 5: 3-5

Geliefden, we behandelden in onze overige overdenking het mysterie in de wonderlijke tekstwoorden waarmee het elfde hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën aanvangt: “Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet.”...