Preek – Psalm 51 – Leespreek – H.F. Kohlbrugge

Leespreek Kohlbrugge Romeinen 8: 28

ROMEINEN 8: 28. “En wij weten dat dengenen, die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, namelijk dengene, die naar Zijn voornemen geroepen zijn.” Gemeente het onderwerp van onze overdenking kan worden uitgedrukt in deze volzin: Diegenen, die God...