Waarschuwing aan evangeliedienaren – Cesar Malan

De aansporing tot onderwerping – Cesar Malan

Cesar Malan (1787 – 1864) – Preek 1 Kor. 16: 22“Ach, dat God aan mijn stem slechts genoeg kracht mocht geven om deze te laten doordringen tot die schuilhoek waar uw hart zich verbergt. Ja! Dat ik u aanstoot mocht geven, u moge lastig vallen en kwellen (…) opdat u...