Leespreek Joseph Alleine Romeinen 6: 23

Leespreek Joseph Alleine Romeinen 6: 23

Rom. 6: 23 Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere. Geliefden zonder een levendig gevoel van uwe zonden, zonder de zware belasting en verslagenheid van hart, ja zonder dat u van de zonden...