In de eerste plaats is God met deze mens; God werkt en wandelt in hem. Hij is iemand wiens levensgang wordt geregeerd en bestuurd door de machtige hand van God en de krachtige werking van Zijn macht.

In de tweede plaats is zo iemand op weg naar de berg Sion, het hemelse Jeruzalem, de stad van de levende God. Hij is op reis naar de ontelbare menigte van engelen en van de geesten van de rechtvaardigen die volmaakt geworden zijn. Hij is op weg naar God, de Rechter over allen en naar Jezus.

Zo iemand kan tenslotte getroost de dood onder ogen zien en kan lachen wanneer het verderf komt. Hij verlangt ernaar om het geluid van de laatste bazuin te horen en zijn Rechter te zien komen op de wolken des hemels.