Leespreek Joh. Calvijn Jesaja 53: 1-4

Leespreek Joh. Calvijn Jesaja 53: 1-4

Jesaja 53: 1-4 “Wie zal onze prediking geloven en aan wien zal de arm des Heeren geopenbaard worden? Toch zal Hij als een rijsje voor Zijn aangezicht opkomen en als een wortel uit dorre aarde. Hij heeft geen gedaante noch heerlijkheid, en als wij Hem aanzagen, was er...