Leespreek R.M. McCheyne Hosea 6: 4

Leespreek R.M. McCheyne Hosea 6: 4

Hosea 6: 4 “Wat zal Ik u doen, o Efraïm! Wat zal Ik u doen, o Juda! Dewijl uw weldadig­heid is als een morgenwolk, en als een vroegkomende dauw, die henengaat.”  In deze tekstwoorden betreurt God het als het ware, dat de indrukken bij zijn volk Israël zo van ...