Latest Releases

Lezing 6 - nederlandse geloofsbelijdenis -artikel 3 - Van het geschreven Woord

met A. Visser

Lezing 5 - nederlandse geloofsbelijdenis -artikel 1&2 - de kennis van GOd uit de natuur en Schriftuur

met A. Visser

Lezing 4 - nederlandse geloofsbelijdenis -artikel 1 - dat er is een enig en eenvoudig geestelijk Wezen, hetwelk wij God noemen: onbegrijpelijk

met A. Visser

Lezing 3 - nederlandse geloofsbelijdenis - Inleiding - Het leven en sterven van Guido de Bres

met A. Visser

Lezing 2 - nederlandse geloofsbelijdenis - Inleiding - Openbaring 11 - God maakt scheiding tussen dat wat kerk is en wat kerk heet

met A. Visser

Lezing 1 - nederlandse geloofsbelijdenis - Inleiding - de geschiedenis der kerk tot aan de Reformatie

met A. Visser

SlotLezing 46 - dordtse leerregels - H5 - art. 15 - De leer van de volharding der ware gelovigen, mitsgaders de verzekerdheid van deze volharding wordt bestreden

met A. Visser

Lezing 45 - dordtse leerregels - H5 - art. 14 - God begint, bewaart, achtervolgt en volbrengt Zijn werk door het sacrament

met A. Visser

Lezing 44 - dordtse leerregels - H5 - art. 14 - God begint, bewaart, achtervolgt en volbrengt Zijn werk door het sacrament

met A. Visser

Lezing 43 - dordtse leerregels - H5 - art. 14 - God begint, bewaart, achtervolgt en volbrengt Zijn werk door het sacrament

met A. Visser

Lezing 42 - dordtse leerregels - H5 - art. 14 - God begint, bewaart, achtervolgt en volbrengt Zijn werk door het Woord

met A. Visser

Lezing 41 - dordtse leerregels - H5 - Het gebed als middel tot volharding - deel 8 - de vrucht van het gebed - vrede

met A. Visser

Lezing 40 - dordtse leerregels - H5 - Het gebed als middel tot volharding - Deel 7 - De afsluiting van het gebed

met A. Visser

Lezing 39 - dordtse leerregels - H5 - Het gebed als middel tot volharding - Deel 6 - Bidden voor anderen

met A. Visser

Lezing 38 - dordtse leerregels - H5 - Het gebed als middel tot volharding - Deel 5 - Dankzegging middels een lofprijzing voor Gods weldaden

met A. Visser

Themalezing / Tijdrede - Oorlog Israël - Jes. 42: 23-25 - Wie heeft Jakob tot een plundering overgegeven, en Israël den rovers?

met A. Visser

Lezing 37 - dordtse leerregels - H5 - Het gebed als middel tot volharding - Deel 4 - Bidden en smeken om datgene wat wij nodig hebben

met A. Visser

Lezing 36 - dordtse leerregels - H5 - Het gebed als middel tot volharding - Deel 3 - De droefheid over de zonden in het licht van Gods liefde beleden

met A. Visser

Lezing 35 - dordtse leerregels - H5 - Het gebed als middel tot volharding - Deel 2 - De belijdenis van zonden en verklaring van berouw

met A. Visser

Lezing 34 - dordtse leerregels - H5 - Het gebed als middel tot volharding - Deel 1 - De aanspraak en aanbidding van God

met A. Visser

Lezing 33 - dordtse leerregels - H5, art. 3- “Maar God is getrouw, Die hen in de genade, hun eenmaal gegeven, barmhartiglijk bevestigt, en ten einde toe krachtiglijk bewaart.”

met A. Visser

Lezing 32 - dordtse leerregels - H5, art. 3- De volharding van Christus in het leven van Petrus

met A. Visser

Lezing 31 - dordtse leerregels - H5, art. 1-3- de dagelijkse zonden der zwakheid, de gebreken van de heiligen en Gods trouw

met A. Visser

Lezing 30 - dordtse leerregels - H5, Inleiding - Is De leer van de verzekerdheid der volharding en der zaligheid een oorkussen des vleses?

met A. Visser

Lezing 29 - dordtse leerregels - H3/4, art. 12-17 - De bekering als vrucht van de wedergeboorte...

met A. Visser

Lezing 28 - dordtse leerregels - H3/4, art. 11 en 12 - En dit is die wedergeboorte, die vernieuwing, nieuwe schepping, opwekking van de doden, en levendmaking...

met A. Visser

Lezing 27 - dordtse leerregels - H3/4, art. 5 en 6 - Dat de overtuiging van schuld de wedergeboorte niet is maar de voorbereiding tot de wedergeboorte

met A. Visser

Lezing 26 - dordtse leerregels - H3/4, art. 5 en 6 - Dat de mens door de wet de zaligheid niet kan verkrijgen

met A. Visser

Lezing 25 - dordtse leerregels - H3/4, art. 4 - het gebruik en misbruik van het licht der natuur

met A. Visser

Lezing 24 - dordtse leerregels - H3/4, art. 3 - De inwoning van de heilige geest door het geloof

met A. Visser

Lezing 23 - dordtse leerregels - H3/4, art. 3 - De werking van de heilige geest tot het geloof

met A. Visser

Lezing 22 - dordtse leerregels - H3/4, art. 2 &3 - De erfzonde

met A. Visser

Lezing/Meditatie - De hemelvaart van Christus als onze Hogepriester

met A. Visser

Lezing 21 - dordtse leerregels - H3, art. 1 - De knechtelijke wil

met A. Visser

Lezing 20 - dordtse leerregels - H2, art. 9 - De poorten der hel zich tevergeefs daartegen stellende...

met A. Visser

Lezing 19 - dordtse leerregels - H2, art. 7, 8 en 9 - De krachtige toepassing in de uitverkorenen - Vervolglezing

met A. Visser

Lezing 18 - dordtse leerregels - H2, art. 7 & 8 - De krachtige toepassing in de uitverkorenen

met A. Visser

Lezing 17 - dordtse leerregels - H2, art. 5 & 6 - Het bevel als een bewijs van Gods welwillendheid en als een grond van toegang tot de genadetroon

met A. Visser

Lezing 16 - dordtse leerregels - H2, art. 5 & 6 - Het bevel van geloof en bekering

met A. Visser

Lezing 15 - dordtse leerregels - H2, art. 3 & 4 - Het bloed van Christus overvloediglijk genoegzaam voor de zonden der gehele wereld

met A. Visser

Lezing 14 - dordtse leerregels - H2, art. 2 - Verzoening door het offer van Christus

met A. Visser

Lezing 13 - dordtse leerregels - H2, art. 1 - Maar ook ten hoogste rechtvaardig

met A. Visser

Lezing 12 - dordtse leerregels - H2, art. 1 - God is ten hoogste barmhartig

met A. Visser

Lezing 10 - dordtse leerregels - art. 17 - vervolglezing jonggestorven kinderen

met A. Visser

Lezing 9 - dordtse leerregels - art. 17 - jonggestorven kinderen

met A. Visser

Lezing 8 - dordtse leerregels - art. 7 - christus als de uitverkorene

met A. Visser

Lezing 7 - dordtse leerregels - art. 7 - uitverkoren in christus

met A. Visser

Lezing 6 - dordtse leerregels - art. 4-6 - Het geloof als een vrucht van de verkiezing

met A. Visser

Lezing 5 - dordtse leerregels - art. 3b - door wier dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in christus den gekruisigde

met A. Visser

Lezing 4 - dordtse leerregels - art. 3a - God zendt goedertierenlijk verkondigers van de zeer blijde booschap

met A. Visser

Lezing 3 - dordtse leerregels - art. 2 - Hierin is de liefde Gods geopenbaard dat hij zijn eniggeboren zoon gezonden heeft

met A. Visser

Lezing 2 - dordtse leerregels - art. 1 - aangezien alle mensen in adam gezondigd hebben

met A. Visser

Lezing 1 - dordtse leerregels - de aanleiding en ontstaansgeschiedenis

met A. Visser

Lezing 37 - Christenreis john Bunyan - Strijd om in te gaan door de enge poort

met A. Visser

Lezing 36 - Christenreis john Bunyan - velen zullen zoeken in te gaan

met A. Visser

Lezing 35 - Christenreis john Bunyan - het contrast van hemel en hel

met A. Visser

Lezing 34 - Christenreis john Bunyan - de scheiding van ziel en lichaam

met A. Visser

Lezing 33 - Christenreis john Bunyan - de doodsjordaan

met A. Visser

Lezing 32 - Christenreis john Bunyan - Het geloofsgetuigenis van Hopende

met A. Visser

Lezing 31 - Christenreis john Bunyan - een Fontein geopend tegen de zonden

met A. Visser

Lezing 30 - Christenreis john Bunyan - De lieflijke bergen

met A. Visser

Lezing 29 - Christenreis john Bunyan - kasteel twijfel & reus wanhoop

met A. Visser

Lezing 28 - Christenreis john Bunyan - ijdelheidskermis

met A. Visser

Lezing 27 - Christenreis john Bunyan - Mondchristen

met A. Visser

Lezing 26 - Christenreis john Bunyan - de verleiding van vrouw wellust

met A. Visser

Lezing 25 - Christenreis john Bunyan - Dal van de schaduwen des doods

met A. Visser

Lezing 24 - Christenreis john Bunyan - De listen van apollyon

met A. Visser

Lezing 23 - Christenreis john Bunyan - Het gevecht met apollyon in de vallei 'verootmoediging'

met A. Visser

Lezing 22 - Christenreis john Bunyan - Voorbereiding op het heilig avondmaal (in paleis sierlijkheid)

met A. Visser

Lezing 21 - Christenreis john Bunyan - het heilig avondmaal in paleis sierlijkheid

met A. Visser

Lezing 20 - Christenreis john Bunyan - Hoort wat God mij deed ondervinden

met A. Visser

Lezing 19 - Christenreis john Bunyan - Heuvel moeilijkheid & Paleis sierlijkheid

met A. Visser

Lezing 18 - Christenreis john Bunyan - teken aan het voorhoofd

met A. Visser

Lezing 17 - Christenreis john Bunyan - over de muur geklommen

met A. Visser

Lezing 16 - Christenreis john Bunyan - Het kruis

met A. Visser

Lezing 15 - Christenreis john Bunyan - huis van uitlegger - wanneer komt christus terug en hoe bereid ik mij daarop voor?

met A. Visser

Lezing 14 - Christenreis john Bunyan - huis van uitlegger - de bange droom - wederkomst van christus

met A. Visser

Lezing 13 - Christenreis john Bunyan - huis van uitlegger - vervolg van de man in de ijzeren spelonk & het vuur - de volharding der heiligen

met A. Visser

Lezing 12 - Christenreis john Bunyan - huis van uitlegger - de man in de ijzeren spelonk - eens verlicht maar afvallig geworden

met A. Visser

Lezing 11 - Christenreis john Bunyan - huis van uitlegger - niet de sinaï maar sion

met A. Visser

Lezing 10 - Christenreis john Bunyan - huis van uitlegger - sterven aan de wet

met A. Visser

Lezing 9 - Christenreis john Bunyan - huis van uitlegger - kamer vol stof

met A. Visser

Lezing 8 - Christenreis john Bunyan - huis van uitlegger -Evangeliedienaar

met A. Visser

Lezing 7 - Christenreis john Bunyan - wedergeboren en toch nog een pak?

met A. Visser

Lezing 6 - Christenreis john Bunyan - De poort van de wedergeboorte

met A. Visser

Lezing 5 - Christenreis john Bunyan - godsdienst buiten christus

met A. Visser

Lezing 4 - Christenreis john Bunyan - De bijna christen

met A. Visser

lezing 3 - Christenreis John Bunyan - gods beloften

met A. Visser

Lezing 2 - Christenreis John Bunyan - genade voor zondaren

met A. Visser

Lezing 1 - Christenreis john Bunyan - de stad verderf

met A. Visser

Lezing 1 - brief aan de galaten - maarten luther - paulus een apostel

met A. Visser

Lezing 2 - brief aan de galaten - maarten luther - genade en vrede van god de vader en van jezus christus

met A. Visser

Lezing 3 - brief aan de galaten - maarten luther - die zichzelven gegeven heeft voor onze zonden

met A. Visser

Lezing 4 - brief aan de galaten - maarten luther - opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onzen god en vader

met A. Visser

Lezing 5 - brief aan de galaten - maarten luther - ik verwonder mij dat gij zo haast overgebracht zijt tot een ander evangelie

met A. Visser

Lezing 6 - brief aan de galaten - maarten luther - de vrijheid in christus

met A. Visser

Lezing 7 - brief aan de galaten - maarten luther - de geestelijke wapenrusting (i.c.m. Efeze 6)

met A. Visser

Lezing 8 - brief aan de galaten - maarten luther - de vrijheid van het kindshap

met A. Visser

Lezing 1 - brief aan de romeinen - maarten luther - duo lezing A.visser & d.j. van keulen

met A. Visser

Lezing 2 - brief aan de romeinen - maarten luther - A.visser - Die krachtiglijk bewezen is te zijn de Zone Gods

met A. Visser

Lezing 1 - Christus het Fundament der zaligheid - n.a.v. 'Christus alles en in allen' ds. Philip Henry

met A. Visser

Lezing 2 - Gods gebouw zijt gij - n.a.v. 'Christus alles en in allen' ds. Philip Henry - Deel 2

met A. Visser

Lezing 4 - Christus onze Gerechtigheid - n.a.v. 'Christus alles en in allen' ds. Philip Henry - Deel 4

met A. Visser

Lezing 5 - Christus ons Altaar - Hebr. 13 - n.a.v. 'Christus alles en in allen' ds. Philip Henry - Deel 5

met A. Visser

Lezing 6 - Christus onze reinigmaking - 2 Kon. 5 - n.a.v. 'Christus alles en in allen' ds. Philip Henry - Deel 6

met A. Visser

Lezing 1 - Eeuwige troost (zondag 1) - n.a.v. Schatboek Ursinus

met A. Visser

Lezing 2 - Waaruit kent gij uw ellende (zondag 2) - n.a.v. Schatboek Ursinus

met A. Visser

Lezing 3 - De oorzaak van onze ellende (zondag 3) - n.a.v. Schatboek Ursinus

met A. Visser

Lezing 4 - Is God rechtvaardig (zondag 4/5) - n.a.v. Schatboek Ursinus

met A. Visser

Lezing 5 - Het aanbod van genade (zondag 6/7) - n.a.v. Schatboek Ursinus

met A. Visser

Lezing 6 - Het ware zaligmakende geloof (zondag 7) - n.a.v. Schatboek Ursinus

met A. Visser

Lezing 7 - De baten van het geloof (Zondag 23) - n.a.v. Schatboek Ursinus

met A. Visser

Lezing 8 - Rechtvaardig verschijnen voor God (Zondag 23) - n.a.v. Schatboek Ursinus

met A. Visser

Lezing - Bijbelse bevinding volgens Luther, Erskine, vd Groe en Kohlbrugge

met A. Visser

Lezing - God de Vader / de Verloren zoon - n.a.v. De Viervoudigen Staat - Thomas Boston - deel 1

met A. Visser

Lezing - God de Vader / de Verloren zoon - n.a.v. De Viervoudigen Staat - Thomas Boston - deel 2

met A. Visser

Lezing - De wederkomst - n.a.v. De Viervoudigen Staat - Thomas Boston

met A. Visser

Lezing - De dood - n.a.v. De Viervoudigen Staat - Thomas Boston

met A. Visser

Lezing - Een lied van mijn Liefste - Psalm 45 n.a.v. Doctoraalscriptie Kolhbrugge

met A. Visser

Lezing - Brengt Mij loon - Zacharia 11: 12

met A. Visser

Lezing - De dag van het Pinksterfeest - Handelingen 2: 1

met A. Visser

Lezing - De vrouw en de draak - Openbaring 12: 4

met A. Visser

Lezing - Deze rede is hard - Johannes 6: 60

met A. Visser

Lezing - Laat ons tezamen rechten - Jesaja 1: 18

met A. Visser