Latest Releases

Lezing 17 - Christenreis john Bunyan - over de muur geklommen

met A. Visser

Lezing 1 - brief aan de galaten - maarten luther - paulus een apostel

met A. Visser

Lezing 2 - brief aan de galaten - maarten luther - genade en vrede van god de vader en van jezus christus

met A. Visser

Lezing 3 - brief aan de galaten - maarten luther - die zichzelven gegeven heeft voor onze zonden

met A. Visser

Lezing 4 - brief aan de galaten - maarten luther - opdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar dne wil van onzen god en vader

met A. Visser

Lezing 5 - brief aan de galaten - maarten luther - ik verwonder mij dat gij zo haast overgebracht zijt tot een ander evangelie

met A. Visser

Lezing 6 - brief aan de galaten - maarten luther - de vrijheid in christus

met A. Visser

Lezing 7 - brief aan de galaten - maarten luther - de geestelijke wapenrusting (i.c.m. Efeze 6)

met A. Visser

Lezing 8 - brief aan de galaten - maarten luther - de vrijheid van het kindshap

met A. Visser

Lezing 1 - brief aan de romeinen - maarten luther - duo lezing A.visser & d.j. van keulen

met A. Visser

Lezing 2 - brief aan de romeinen - maarten luther - A.visser - Die krachtiglijk bewezen is te zijn de Zone Gods

met A. Visser

Lezing 1 - Christenreis john Bunyan - de stad verderf

met A. Visser

Lezing 2 - Christenreis John Bunyan - genade voor zondaren

met A. Visser

lezing 3 - Christenreis John Bunyan - gods beloften

met A. Visser

Lezing 4 - Christenreis john Bunyan - De bijna christen

met A. Visser

Lezing 5 - Christenreis john Bunyan - godsdienst buiten christus

met A. Visser

Lezing 6 - Christenreis john Bunyan - De poort van de wedergeboorte

met A. Visser

Lezing 7 - Christenreis john Bunyan - wedergeboren en toch nog een pak?

met A. Visser

Lezing 8 - Christenreis john Bunyan - huis van uitlegger -Evangeliedienaar

met A. Visser

Lezing 9 - Christenreis john Bunyan - huis van uitlegger - kamer vol stof

met A. Visser

Lezing 10 - Christenreis john Bunyan - huis van uitlegger - sterven aan de wet

met A. Visser

Lezing 11 - Christenreis john Bunyan - huis van uitlegger - niet de sinaï maar sion

met A. Visser

Lezing 12 - Christenreis john Bunyan - huis van uitlegger - de man in de ijzeren spelonk - eens verlicht maar afvallig geworden

met A. Visser

Lezing 13 - Christenreis john Bunyan - huis van uitlegger - vervolg van de man in de ijzeren spelonk & het vuur - de volharding der heiligen

met A. Visser

Lezing 14 - Christenreis john Bunyan - huis van uitlegger - de bange droom - wederkomst van christus

met A. Visser

Lezing 15 - Christenreis john Bunyan - huis van uitlegger - wanneer komt christus terug en hoe bereid ik mij daarop voor?

met A. Visser

Lezing 16 - Christenreis john Bunyan - Het kruis

met A. Visser

Lezing 17 - Christenreis john Bunyan - over de muur geklommen

met A. Visser

Lezing 1 - Christus het Fundament der zaligheid - n.a.v. 'Christus alles en in allen' ds. Philip Henry

met A. Visser

Lezing 2 - Gods gebouw zijt gij - n.a.v. 'Christus alles en in allen' ds. Philip Henry - Deel 2

met A. Visser

Lezing 4 - Christus onze Gerechtigheid - n.a.v. 'Christus alles en in allen' ds. Philip Henry - Deel 4

met A. Visser

Lezing 5 - Christus ons Altaar - Hebr. 13 - n.a.v. 'Christus alles en in allen' ds. Philip Henry - Deel 5

met A. Visser

Lezing 6 - Christus onze reinigmaking - 2 Kon. 5 - n.a.v. 'Christus alles en in allen' ds. Philip Henry - Deel 6

met A. Visser

Lezing 1 - Eeuwige troost (zondag 1) - n.a.v. Schatboek Ursinus

met A. Visser

Lezing 2 - Waaruit kent gij uw ellende (zondag 2) - n.a.v. Schatboek Ursinus

met A. Visser

Lezing 3 - De oorzaak van onze ellende (zondag 3) - n.a.v. Schatboek Ursinus

met A. Visser

Lezing 4 - Is God rechtvaardig (zondag 4/5) - n.a.v. Schatboek Ursinus

met A. Visser

Lezing 5 - Het aanbod van genade (zondag 6/7) - n.a.v. Schatboek Ursinus

met A. Visser

Lezing 6 - Het ware zaligmakende geloof (zondag 7) - n.a.v. Schatboek Ursinus

met A. Visser

Lezing 7 - De baten van het geloof (Zondag 23) - n.a.v. Schatboek Ursinus

met A. Visser

Lezing 8 - Rechtvaardig verschijnen voor God (Zondag 23) - n.a.v. Schatboek Ursinus

met A. Visser

Lezing - Bijbelse bevinding volgens Luther, Erskine, vd Groe en Kohlbrugge

met A. Visser

Lezing - God de Vader / de Verloren zoon - n.a.v. De Viervoudigen Staat - Thomas Boston - deel 1

met A. Visser

Lezing - God de Vader / de Verloren zoon - n.a.v. De Viervoudigen Staat - Thomas Boston - deel 2

met A. Visser

Lezing - De wederkomst - n.a.v. De Viervoudigen Staat - Thomas Boston

met A. Visser

Lezing - De dood - n.a.v. De Viervoudigen Staat - Thomas Boston

met A. Visser

Lezing - Een lied van mijn Liefste - Psalm 45 n.a.v. Doctoraalscriptie Kolhbrugge

met A. Visser

Lezing - Brengt Mij loon - Zacharia 11: 12

met A. Visser

Lezing - De dag van het Pinksterfeest - Handelingen 2: 1

met A. Visser

Lezing - De vrouw en de draak - Openbaring 12: 4

met A. Visser

Lezing - Deze rede is hard - Johannes 6: 60

met A. Visser

Lezing - Laat ons tezamen rechten - Jesaja 1: 18

met A. Visser