Gratis verzending vanaf 2 exemplaren!

Prijs: € 8,95
Auteur: A. Visser
Bindwijze: Paperback
Aantal pagina’s: 
128
ISBN: 
9789082919806
Druk: 1e

Meer informatie?

Dit boek bestellen

Prijs: € 4,95
Auteur: A. Visser
Bindwijze: Paperback
Aantal pagina’s:
92
ISBN: 
9789082919820
Druk: 1e

Meer informatie

Dit boek bestellen

Onder andere te koop bij:

Auteur

A. Visser

De Koning van de Kerk wil Zich bedienen van datgene wat niets is. De arbeid van Zijn dienaren wordt door Hem benoemd als zijnde een dwaasheid. De eenvoudige en gebrekvolle prediking van Christus is de Jood een ergernis en de Griek een dwaasheid maar het is de geroepenen, die door een waar geloof verenigd worden met Christus, een kracht Gods tot zaligheid. Het is
onze hartelijke wens dat het dwaze Gods, in ons kennen ten dele en in ons profeteren ten dele, toch sterker mag blijken dan de vijandschap van de natuurlijke mens. Wie door het lezen van deze boeken gebracht mag worden tot de zaligheid, 

zal leren dat God het dwaze der wereld heeft uitverkoren opdat Hij de wijzen beschamen zou;en dat Hij het zwakke der wereld heeft uitverkoren opdat Hij het sterke zou beschamen. Opdat het zij, gelijk geschreven is: Die roemt, roeme in den Heere.

{

Reformatorisch Dagblad (7-12-2018)

“Mij is nodig van U gedoopt te worden” is een welkome aanvulling op alle boeken over de doop die door de tijd heen geschreven zijn. De auteur  – A. Visser – werkt op een begrijpelijke wijze het originele doopformulier van Petrus Datheen door (het formulier wat in reformatorische kerken in verkorte of bewerkte vorm wordt gebruikt). Het is heel verhelderend om het complete doopformulier door te nemen. Geschikt voor ambtsdragers, maar ook voor gemeenteleden die worstelen met vragen over het sacrament op zich, over volwassen- of kinderdoop, of met (formuleringen in) het in de kerk gehanteerde doopformulier. 

 J. van de Breevaart (Goedeboeken.nl)

Contact?

Heeft u een vraag, opmerking of wilt u iets delen? Neemt u gerust contact op.

 

De Wervel 1, 2954 CD Alblasserdam – 06 86 86 6000 – info@scientiae.nl