Keer nochtans weder – L.G.C. Ledeboer

Keer nochtans weder! Al ligt u verloren in zonden en schuld, Uw hart en uw zinnen met onrecht vervuld … Toch klinkt het u toe, zo nameloos teder: Keer nochtans weder …!   Al zijn ook uw zond’ als scharlaken zo rood; Uw zonden register oneindig en groot … Toch klinkt...

Overdenking Hebreeën 11: 1

“Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet.” (Hebreeën 11: 1) “Εστιν δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων.“ Inleiding De apostel Paulus heeft in het voorafgaande tiende hoofdstuk...

Overdenking Handelingen 9: 1-9

Overdenking ‘Het monster van Tarsen verzoend’ —  Handelingen 9: 1-9 En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heeren, ging tot de hogepriester, En begeerde brieven van hem naar Damaskus, aan de synagogen, opdat, zo hij enigen, die van...