Vd. Kemp (1731 – 1780) – Catechismus
“Christus is de inhoud van het evangelie waardoor Christus als de Middelaar en Verlosser van God aan den zondaar wordt bekendgemaakt en dat in Hem alle heil te zoeken en te vinden is. Door het evangelie wordt de Middelaar en alle zaligheid in en door Hem den zondaar aangeboden en Hij tot Hem genodigd en geroepen, opdat hij zich tot Hem wende en behouden worde. Door het evangelie wordt ook den zondaar bevolen, dat hij in de Middelaar gelove tot zaligheid. Waarom het ook wel een wet genoemd wordt, en wel de wet des geloofs, dewijl het een iegelijke hoorder verplicht om het aan te nemen en wel met zware bedreigingen voor degenen die zich onttrekken.”