Gevoelig zijnde voor haar blindheid, komt zij tot het licht. Gevoelig zijnde onder haar schuld, en onder de vrees van Gods toorn komt zij om rechtvaardigmaking en verzoening met God. Gevoelig zijnde voor de macht der zonden en de verdorvenheid in zichzelf, komt zij om heiligmaking en bevrijding van de sterke ketenen der hel. Gevoelig zijnde voor haar zwakheid, komt zij om sterkte. Gewond zijnde, komt zij om genezing. Vermoeid zijnde, komt zij om rust. Naakt zijnde, komt zij om kleding. Beroofd zijnde van alle goeds, komt zij om vervulling van alles door Hem, Die Alles en in allen is…