Boek: Mij is nodig van U gedoopt te worden

8,95 incl. btw

De Heilige Doop is door de Heere ingezet als een heerlijk sacrament in de christelijke gemeente. Zij is geschonken als een zichtbare predicatie en als een zegel op Gods beloften. Omdat zij zo heerlijk is en zo nuttig voor het geloof, is het voor de satan een geliefde akker om verdeeldheid in te zaaien. Juist bij het goede en zo vruchtbare zaad van dit sacrament moet het onkruid welig tieren. Alles wordt door hem in het werk gesteld om te voorkomen dat dit heilig sacrament haar vrucht zou hebben. Alle eeuwen door is er twist geweest over de betekenis van de doop. Legio dwalingen hebben de kop op gestoken en steeds zijn deze dwalingen fel bestreden door moedige kerkvaders. De ontwikkelingen rondom Abraham Kuyper en de effecten van zijn leer aangaande ‘de veronderstelde wedergeboorte’ hebben voor enorm veel verdeeldheid gezorgd. Maar ook de opkomst van de zogenaamde ‘Reformatorische Baptisten’ brengt velen in verwarring.

Categorie: