Christus en Zijn bruid 9789082919820 – e-book

1,95 incl. btw

In de Schrift komt God tot Zijn gevallen schepsel in de weg van een verbond. In al haar schone vormen wijst zij op de liefde van Christus als de Bruidegom die zich zeer genadig ontfermt over Zijn verloren (maar verkoren) bruid. Dit boek stelt het verbondshandelen van Christus in het geestelijk huwelijksverbond voor uit een harmonie van Oudtestamentische klanken: Psalm 45, Hooglied, Ezechiël en Hosea om daarna de lijnen door te trekken naar het Nieuw Testament waar het eindigt in de bruiloft des Lams. De bevindelijke vertelvorm die opkomt uit de eenheid van deze Bijbelgedeelten doet een dringend beroep op de meest ellendige en moedeloze zondaar: “Kom tot de bruiloft.”

Categorie: