Wilhelmus á Brakel (1635 – 1711) – Hallelujah, of de lof des Heeren over het genadeverbond
“Nu komt in bedenking of God ook roept allen die onder de bediening des evangelies zijn en niet zalig worden, of dat God alleen de uitverkorenen roept. Ik antwoordt: God roept allen en een ieder die onder de bediening des evangelies leven. Dit dient wel opgemerkt te worden, opdat men vrijmoedigheid hebbe om Christus aan te nemen, hetwelk men niet zou doen indien het evangelie niet aangeboden werd en opdat men erkenne de rechtvaardigheid Gods in het straffen van degenen die op zo’n grote zaligheid geen acht geven en het evangelie niet gehoorzaam zijn.”