Maar die nogal voor vromen doorgaan en van wie men nog enige verwachting heeft om naar de liefde van hen te oordelen, dat ze niet huichelachtig, noch dood en geheel vleselijk zijn, maar dat ze de wortel der zaak in zich schijnen te hebben, helaas! hoe weinig kracht van liefde tot Jezus openbaren zij! Hoe weinig daadwerkelijke bewijzen geven zij dat Jezus hun hoogste liefde heeft! Hoe weinig hoort men hen spreken over Jezus en over Zijn volmaaktheden en beminnelijkheden! Hoe weinig ijver en activiteit is er voor Zijn eer en belang in de wereld! Hoe weinig werken zij om anderen tot de kennis van Christus en tot liefde tot Hem te brengen? Zou het ook zo zijn als er veel liefde tot Jezus was? Zeker niet.

Vrienden, laat ons in ons hart kijken en zien welke mate van liefde wij tot Hem hebben. Ik vrees, dat wij de vlammen des Heeren weinig brandende in ons zullen vinden. Weten wij uit ondervinding, wat het is onder de beheersing en levendige werking van de liefde tot Jezus te zijn? Leven wij in het aangename gezicht van Zijn beminnelijkheden? Zijn onze overdenkingen en gedachten ‘s morgens en ‘s avonds, als
wij nederliggen en als wij opstaan, en ook overdag, veel over Hem, en zoet?