A. Comrie (1706 – 1774) – Catechismuspreek
“Laten de leraars weten wat zij voornamelijk hebben te doen. Het is niet het voornaamste om schrik in de consciënties te veroorzaken, de aarde in een hel te veranderen en de mensen zo te laten liggen. Nee, (…) dienaren van Christus moeten het allerovervloedigst zijn om de troostleer voor te houden. Ik heb in het beloop van mijn leven en bediening ondervonden dat het prediken van de vrije genade, van de heerlijkheid van de persoon des Middelaars, van het aanbod van zaligheid, van de gewilligheid van Christus om te zaligen en van de voorrechten van dezulken die in Hem zijn, het meest teweeg brengt om de harten onder lieflijke aandoeningen te brengen”