De stem van de wet verschrikt, wanneer zij voor de hoogmoedigen het lied zingt: ‘Midden in dit leven zijn wij door de dood omgeven.” Maar de stem van het evangelie richt ons weer op, en zegt: “Midden in de dood hebben wij het leven.”