“Aangezien het dan zo is, dat zij, die het Evangelie aannemen, het Koninkrijk Gods ontvangen, o, acht dan het Evangelie groot, want dit leidt naar het Koninkrijk. Dan is het voorwaar een onschatbaar voordeel! O, indien dit Evangelie door u werd aangenomen, Christus zou meer in Zijn uitnemendheid en waarde gezien worden dan velen Hem nu zien. Want het geeft aan dezulken, die het Evangelie aannemen, een recht op het bezit van het Koninkrijk en stelt het hen in het volle bezit daarvan. Daarom, als u het Koninkrijk der hemelen niet zou willen verwerpen, verwerpt ook het Evangelie niet.”


Het leven van James Renwick

De Schot James Renwick preekt rond moerassen en in dalen, tussen heuvels en bergen, zowel in donkere nachten als overdag, vaak in regen en wind. Híér verkondigt hij de volle raad Gods, dáár breekt hij het brood. Hij slaapt in kloven en grotten en heeft vaak niets om het hoofd op neer te leggen. Hij wordt 26 jaar oud.

Op 15 februari 1662 wordt James Renwick geboren. Op 19-jarige leeftijd is hij aanwezig bij de terrechtstelling van de door hem geachte ds. Donald Cargill. Dat maakt zo’n indruk op hem dat hij zich voegt bij de vervolgde voorgangers die zich niet kunnen verenigen met het feit dat de koning wordt erkend als het hoofd van de Schotse kerk.

Veel zegen heeft hij op zijn werk. Totdat hij in januari 1688 te Edinburgh in de handen van de overheidstroepen valt. Drie weken lang wordt hij gevangengehouden. Op 17 februari moet hij het Woord dat hij gesproken had met zijn bloed verzegelen.

In de vroege ochtend van die dag gebruikt hij met zijn moeder nog een eenvoudige maaltijd. Buiten klinkt reeds het tromgeroffel. Waarop Renwick uitroept: „Ginds is de welkome waarschuwing tot mijn voltrokken huwelijk. De Bruidegom komt, en ik heb mij bereid.”

Buiten wacht de menigte. Op het schavot leest Renwick Openbaring 19, zingt Psalm 103 en begeeft zich in gebed waarin hij zijn ziel zijn Vader aanbeveelt.

Terwijl hij op de ladder staat, krijgt hij nog enkele ogenblikken om te spreken. „Nu moet ik van u allen afscheid nemen. Vaarwel, geliefde vrienden en volgelingen van het Lam. Vaarwel, zoete gezelschappen, nachtelijke omzwervingen, kou en vermoeidheid om de zaak van Christus. Vaarwel, zon, maan en sterren en alle aardse dingen. Vaarwel, worstelingen met een lichaam van zonde en van de dood. Welkom, schavot voor de dierbare Christus. Welkom, kroon der heerlijkheid, witte klederen en het lied van Mozes en het Lam. En bovenal: welkom o, Gij gezegende Drie-eenheid en enige God! O, eeuwige God! Ik geef mijn ziel over aan Uw eeuwige rust!”

Dan stoot de beul de ladder weg.

(Bron: refdag.nl)