Bernardus Smytegeld (1665 – 1739) – Catechismus zondag 6
“Mogen wij nog wel een woord tot uw opwekking spreken? Ach, dat gij het nog wist ten dezen uwen dage, wat tot uw vrede diende! Ik zoude tot u zeggen: Daar staat nu de Middelaar, Hij is de Volkomene, de Waarachtige, de Enige, de nodige Middelaar. Wij willen Hem u niet alleen voorstellen, maar Hij staat daar en Hij laat u, door ons bidden, dat gij u met God zoudt laten verzoenen. Daar schreit Hij als over u en Hij zal ook misschien haast afscheid van u nemen. Wat zal u dat dan niet tot zonden gerekend worden, als gij Hem weigert aan te nemen, als gij Hem verwerpt. Het is de waarachtige God en het eeuwige leven dat gij verwerpt. Dan kunt gij geen hope meer hebben.”