Daarom, wie onder de druk ligt van zonde, dood, duivel, wereld en het eigen vlees. En hij zou van deze tirannie verlost willen worden, die zie op zijn Heere en Heiland. Die heeft een goedertieren, vriendelijk, genadevol aangezicht voor alle armen, nooddruftigen en aangevochtenen. Tot troost, verkwikking en verlossing. Wie in dit aangezicht blikt ziet God. Ziet de Vader. Zoals onze Heere het gezegd heeft: : Wie Mij ziet, die ziet de Vader”.