Justus Vermeer (1696 – 1745) – Preek Zondag 18
“Kunt gij nu niets zien van hetgeen gij mist? Blijft gij zo blind in Uzelven, en zult gij zo sterven? O, wat zal het naar zijn, Jezus te hebben kunnen krijgen en Hem te hebben verworpen! (…) Hij zal met een ijzeren scepter de goddelozen als pottenbakkersvaten in stukken slaan en Zijn wraak oefenen…”