Thomas Watson (1620 – 1686) – Preek Psalm 32: 6
“Wat een woord zal dat zijn (op de oordeelsdag), wanneer de mensen zullen roepen, Heere Jezus behoed ons, en Hij zeggen zal: Ik was u aangeboden, maar gij wilde Mij niet. Gij verwachtte mij, nu wil Ik u en uw zaligheid licht stellen, wijkt van Mij, Ik ken u niet…)