Wanneer u gelooft dat God uw Toevlucht is, dan is Hij voor u werkelijk een Toevlucht. Wanneer u dat niet gelooft, is Hij het niet. Daarom bidden degenen die geen geloof hebben niet alleen vruchteloos, maar wordt hun gebed ook tot zonde en wekken zij bij God alleen maar meer toorn op. Want is het geen Godslastering om met een gebed voor God te verschijnen en toch staande te houden dat men tevergeefs bidt en God niet zal verhoren?