Ralph Erskine (1685 – 1752) – Preek Hand 13: 26
“Tot u is het woord dezer zaligheid gezonden”. Deze minnebrief is van de hemel tot u gezonden. Leest de overdracht en ziet of hij niet aan u is. Hij is tot u gericht, o schuldig zondaar, zeggende: Christus is gekomen om zondaren zalig te maken.

Hij is aan u gezonden, o inwoner van de aarde, u bent nog niet in de hel. “Wendt u naar Mij toe, wordt behouden, alle gij einden der aarde”. Hij is tot u gericht o zwarte en bloedrode zondaar: “Komt dan en laat ons tesamen rechten zegt de Heere, al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol” (Jes. 1:13).

Indien u zegt dat u het niet wilt aannemen, gedenkt dan, dat u uw eigen doemvonnis ondertekent. Ik neem getuigen tegen u, dat u de zaligheid niet wilt hebben; u wilt niet tot Christus komen, opdat u het leven mag hebben; u verkiest een lage begeerlijkheid boven de Heere der heerlijkheid, en zo verkiest u, bijgevolg, de verdoemenis boven de zaligheid, de dood boven het leven.