Samuel Rutherford (1600-1661) – Preek Luk. 14: 16
“Wij kunnen ons voorstellen, dat de dienstknecht heeft geroepen: ‘Lieve vrienden en geliefde broeders, komt en houdt het avondmaal bij mijn Meester. Hij heeft reeds lang aan u gedacht, Hij wil niet gaan eten voordat u komt. Hij bemint en verlustigt Zich in uw gezelschap, u zult hartelijk welkom zijn en goed onthaald worden.’ Hoewel de dienstknecht zo sprak, toch heeft hij ongetwijfeld ook gezegd: ‘Indien u weigert te komen zal Gods toorn over u komen; u zult nooit Zijn Avondmaal smaken en u zult Hem zoeken, maar zult Hem niet vinden.’ God brengt niet onvoorziens een slag toe, en besluit niets in ’t geheim tegen dezulken, die het Evangelie ongehoorzaam zijn.”