Het zij in waarheid ons genoeg om arme zondaren te zijn. Zo wij maar een God hebben, rijk in genade en erbarming. Een God, Die Woord houdt en trouwe houdt. Een God Die overvloedig doen kan boven bidden en denken. Die gezegd heeft: “Mijn genade zij u genoeg, want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht.” Zal het licht des Heeren in onze aarden vaten zijn, dan mogen wij niet vervuld zijn met andere dingen die niet zijn: de Heere Zelf. Laat ons minder worden, zo Hij maar wast (Joh.3: 30). Laat ons maar ledige en ontledigde vaten zijn, opdat de fakkel van Zijn genade en van Zijn macht in ons brande! Wie meent iets te hebben, iets te kunnen, die heeft niet wat hij hebben moet. Wij hebben verlichting nodig. Verlichting van de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus.