William Fenner (1600-1640) – Preek Ez. 18: 31b
“Ja, zo u niet wilt, dan vermoordt gij uw eigen ziel. Wie vermoordde uw ziel? Dat deed God niet. Want Hij stond gereed om u te helpen. Ook de predikant deed het niet, want hij wendde alle mogelijke middelen aan, om uw ziel te behouden. Hij bleef niet in gebreke om u te onderrichten en te vermanen. Nee, uzelf hebt het gedaan. U wilde vleselijk, u wilde verwaand zijn, ja u wilde aan het Woord niet onderdanig zijn. Uw eigen wil heeft u veroordeeld.”