Joh. Calvijn (1509-1564) – Preek Jes. 53: 1-4
“Want het is een vreemd ding, dat God mensen tot Zich roept, ja tracht te winnen op een niet te overtreffen vriendelijke en aangename manier, en dat toch de mensen zich van Hem afkeren en opzettelijk weigeren tot het heil te komen dat hun zo wordt aangeboden. Het lijkt iets onmogelijks, en toch zien wij het zo veel om ons heen. Daarom roept de profeet het uit, dat wanneer God als met trompetgeschal Zijn Evangelie bekendmaakt, er toch slechts een klein getal van gelovigen zal zijn.”