We doen Christus erg veel onrecht aan, als we niet geloven. Nee, u zegt dat u nog niet durft te geloven. U zegt dat u twijfelt. Weet u wat u zegt, wanneer u dat zegt? U zegt zelfs, ik ben bang dat Christus me oplicht: ik vrees dat Christus een valse Beloftemaker is. Ik zeg dat het verkeerd is om een leugen te geloven van een eerlijk mens; want, u die de beloftes van God niet wilt geloven, u zegt dat de Heere Jezus Christus niets meer dan een dubbele misleider is: “die God niet gelooft, heeft Hem tot een leugenaar gemaakt” (1 Joh. 5:10). Nu wanneer de tekst zegt dat Christus Getrouw en Waarachtig is, dan is dit de brede verzegeling van de Koning voor uw zaligheid. |En hoe waarachtiger Christus is, des te beter het is voor u. Want wanneer in het oordeel uw zaligheid wordt bevraagd, en uw zonden in rekening worden gebracht, of ze voldaan zijn of niet, dan zult u een heerlijke weg zien. Dan zegt u: Heere, vraag het Christus, de Getrouwe Getuige, of ze niet zijn weggenomen…