Overdenkingen

Overdenking Hebreeën 11: 1

“Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet.” (Hebreeën 11: 1) “Εστιν δὲ πίστις ἐλπιζομένων ὑπόστασις, πραγμάτων ἔλεγχος οὐ βλεπομένων.“ Inleiding De apostel Paulus heeft in het voorafgaande tiende hoofdstuk...

Overdenking Handelingen 9: 1-9

Overdenking ‘Het monster van Tarsen verzoend’ --  Handelingen 9: 1-9 En Saulus, blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heeren, ging tot de hogepriester, En begeerde brieven van hem naar Damaskus, aan de synagogen, opdat, zo hij enigen, die van dien weg...