Nederlandse vertaling van Luthers werkje: ‘Ob man vor dem Sterben fliehen möge’ 

Bijbelse raadgevingen van Luther in de coronacrisis

De bekende Duitse reformator Maarten Luther biedt in dit werkje verrassend actuele raadgevingen voor christenen in tijden van pestilentie en besmettelijke ziekten. Hij gaat in op de vraag hoe burgers, artsen, verpleegkundigen en overheden hebben te handelen. Een ernstige waarschuwing blijft niet uit voor hen die in overmoedigheid de grens van roekeloosheid passeren. Anderzijds wijst hij op Gods beloften en wonderlijke zorg voor hen die in alle afhankelijkheid zich kwijten van hun liefdesplicht tot de naaste: “Welgelukzalig is hij die zich verstandiglijk gedraagt jegens een ellendige; de HEERE zal hem bevrijden ten dage des kwaads.” Tenslotte dringt hij er op aan om naar de prediking in de kerk te gaan, om daar te leren hoe we getroost leven en sterven moeten.

Prijs: € 2,95 / € 1,95

Auteur: Maarten Luther

Redactie: A. Visser

Vertaling: R. Blom

Bindwijze: Paperback / e-book

Aantal pagina’s: 40

ISBN: 9789082919899

Duk: 1e

Taal: Nederlands