Mij is nodig van U gedoopt te worden

De Heilige Doop is door de Heere ingezet als een heerlijk sacrament in de christelijke gemeente. Zij is geschonken als een zichtbare predicatie en als een zegel op Gods beloften. Omdat zij zo heerlijk is en zo nuttig voor het geloof, is het voor de satan een geliefde akker om verdeeldheid in te zaaien. Juist bij het goede en zo vruchtbare zaad van dit sacrament moet het onkruid welig tieren. Alles wordt door hem in het werk gesteld om te voorkomen dat dit heilig sacrament haar vrucht zou hebben. Alle eeuwen door is er twist geweest over de betekenis van de doop. Legio dwalingen hebben de kop op gestoken en steeds zijn deze dwalingen fel bestreden door moedige kerkvaders. De ontwikkelingen rondom Abraham Kuyper en de effecten van zijn leer aangaande ‘de veronderstelde wedergeboorte’ hebben voor enorm veel verdeeldheid gezorgd. Maar ook de opkomst van de zogenaamde ‘Reformatorische Baptisten’ brengt velen in verwarring.

“Wij geloven dat onze goede God, acht hebbende op onze grovigheid en zwakheid, ons heeft verordend de sacramenten, om aan ons Zijn beloften te verzegelen, en om panden te zijn der goedwilligheid en genade Gods te onswaarts.”

Prijs: € 8,95 (incl. gratis verzending)
Auteur: A. Visser 
Bindwijze:
Paperback
Aantal pagina’s:
128
ISBN: 
9789082919806