Wij zijn Gods zaad…

“Wij zijn Gods zaad, dat in Zijn akker ontkiemt en door Zijn hand binnengehaald wordt. Toch zijn we slecht en grof graan. We moeten heel wat keren door de zeef om de slechtere deeltjes eruit te zeven zodat alleen maar het beste overblijft. Ellende zeeft ons. Vervolging zeeft ons. God heeft menige zeef, de ene is fijn, de andere grof en Hij doet ons door de zeef gaan al naar gelang we nodig hebben. Hij zeeft de belijdende kerk en velen vallen af. Hij gebruikt een fijnere zeef, en er vallen er nog meer af. Hij neemt elke Kerk apart, elke gemeente apart, en zeeft hen en vele valse broeders komen openbaar. Hij zeeft elke gelovige persoonlijk en zijn ongezuiverde deeltjes vallen er door. Dit proces wordt herhaald. Hij wordt steeds weer gewand en gezeefd tot het graan gezuiverd is.”

(Horatius Bonar)