Geef, almachtige God, aangezien wij vandaag de dag door zoveel beroerten heen en weer gedreven worden en in de wereld alles in verwarring is, en waarheen wij onze ogen ook wenden, niets dan dikke duisternis ons tegemoet komt, dat wij leren alle hindernissen te overwinnen en onze ogen boven de wereld te verheffen, opdat we op die manier erkennen dat alles wat ons nu toevallig lijkt te geschieden, door Uw aanbiddelijke raad wordt bestuurd, opdat we daardoor naar U zouden verlangen en zouden weten dat er voor ons altijd hulp voorhanden is in Uw barmhartigheid, zo dikwijls als wij ootmoedig vergeving zoeken voor al onze overtredingen, in Christus Jezus, onze Heere.

Amen